Teknoloji Serbest Bölgesinde yaşanan idari ve mevzuata ilişkin sorunların giderilmesi için 7 firma temsilcisinden oluşan bir çalışma gurubu Serbest Bölge Müdürlüğümüzün de desteği ile dernek kuruluş çalışmalarını 2009 yaz aylarında başlatmıştır. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu içerisinde “Kullanıcı Dernekleri”nin yer alması ve bu derneklere bir fonksiyonalite yüklenmesi, ayrıca alt çalışma gruplarınca düzenlenen komisyonlara çağrılmaları ve bölge ile ilgili çözüm önerileri ve sıkıntıların aktarılmasında taraf kabul edilmeleri de dernekleşme sürecimizi hızlandıran faktörlerden olmuştur.

Ekim 2009 itibariyle derneğimizin kuruluş işlemleri resmen tamamlanmıştır. Buna göre; Marmara Bölgesi coğrafi sınırları içerisinde ve Kocaeli-Gebze’de kurulu TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde kullanıcı sıfatıyla Ar-Ge ruhsatı alan kullanıcı niteliğine haiz tüzel kişiler ve bölgede Ar-Ge ruhsatına sahip firmalarda çalışan gerçek kişiler tarafından ana tüzükte belirtilen esaslara göre ve Türkiye sınırları dahilinde faaliyette bulunmak üzere “TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Kullanıcıları Derneği” adıyla kurulmuştur. Derneğin kısa adı, TEKSEB-DER’dir. Derneğin merkezi Gebze-Kocaeli’dir. Şubesi yoktur.

Kullanıcı Derneğimize ait tüzük ve çalışma faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere tamamen Ar-Ge ve Tekonoloji Geliştirme ile ilgili dernek statüsünde yer almaktadır. Bölgede aktif olarak faaliyet gösteren firmaların yaklaşık %70’i derneğimizin üyesidir. Bugüne kadar, derneğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, bölgemizin ilgili devlet kurumları nezdinde daha iyi tanınmasını sağlamış ve bölgemizde kullanıcılar arasındaki iletişimi arttırarak sorunların çözümüne katkı sağlamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tüm davet, çalıştay ve komisyon çalışmalarına derneğimizi davet etmiş, güncel konularda görüşlerimize başvurmuş ve değerlendirmeye almıştır. Derneğimizin ayrıca Serbest Bölge Dernekler Platformu üyeliği ve TOBB Serbest Bölgeler Sektör Meclisi üyelik başvurusu da bulunmaktadır.