Innovation (Yenilik)

Yeni ürünlerin% 85'i başarısız!

Yenilik yapmak için tek bir formül bulunmamakla birlikte bunun tekrarlanabilir bir yöntemi olduğunu düşünüyoruz. 

Başarılı yeniliklerin dayandığı; yaklaşımları, araçları ve stratejileri vardır.