ŞULE TUNÇ GÜMÜŞ

Özel sektörde yirmi yılı aşkın bir süre yabancı sermayeli, çok uluslu firmalarda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Genel Yönetim alanlarında, farklı kademelerde rol ve sorumluluklar üstlenmiş, uluslararası bölge yöneticiliği, icra kurulu üyeliği yapmıştır.

Organizasyonel yapılandırma, insan kaynakları yönetimi, kültürel değişim, pazarlama ve satış yönetimi alanlarında çok sayıda projede proje ekibi üyesi ve/veya proje lideri olarak sorumluluklar üstlenmiştir. 2014 yılından beri büyük ölçekli projelerde ve kamuya yönelik projelerde Kıdemli Proje Yöneticisi, Danışman olarak yer almakta; aynı zamanda İş Hukuku davalarında bilir kişi olarak raporlar hazırlamakta; farklı sektörlerden KOBİ’lere Danışmanlık hizmeti vermektedir.

TÜBİTAK 1601 Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Mentorleri arasında yer almaktadır. Yönetim ve Liderlik konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Lisans, İnsan Kaynakları Yönetimi ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. İşletme Yönetimi alanında doktora çalışması devam etmektedir.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.